Корпоративна культура компанії

Корпоративна культура компанії

Корпоративна культура компанії

Хартія Іпсен

Кодекс ділової етики

culture1.jpg
Справедливість

В компанії Іпсен ми знаємо, що забезпечення рівних прав співробітників є важливою складовою нашого успіху: наша мета створити справедливі та рівні вимоги до усіх співробітників та кандидатів на вакантну посаду. Наш успіх збудовано на повазі та дотриманні етичних та трудових прав людини.

Рівні можливості при прийомі на роботу

Іпсен об’єднує співробітників що належать до різних культур, таким чином створюючи більш продуктивну та готову до співробітництва команду. Ми прагнемо створити кадрову політику, в якій не має місця жодній дискримінації, будь то національність, стать, вік, віросповідання або фізична вада.

Справедливість у людських відносинах: повага до особистості інших

Відсутність взаємної поваги – джерело ворожнечі та агресії на роботі. Ми створюємо робочу середу в котрій виховуємо та підтримуємо взаємоповагу співробітників один до одного, всі наші співробітники мають можливість працювати і розвивати свою кар'єру в середовищі, вільному від дискримінації, переслідувань чи будь-якої іншої форми несумлінної поведінки.

culture2.jpg
Професійна чесність

Ми прагнемо сприяти самореалізації наших співробітників створюючи для цього певні умови:

 • Розвиток співробітників, регулярне навчання їх на робочому місці дуже поширене в Ipsen як один з найефективніших способів розвитку персоналу та підтримання постійного діалогу про потреби та мотивацію;
 • Залучення всіх та кожного. Співробітники компанії беруть участь у кроссфункціональних проектах як члени робочих груп; самостійно ведуть різні проекти що стимулює клімат безперервного самовдосконалення.
 • Оцінка ефективності співробітників в рамках ключових цілей та певних норм поведінки а також гарантування їм справедливої, конкурентоспроможної заробітної плати;
Прозорість

В компанії Іпсен ми знаємо, що прозорість є ключовим моментом для забезпечення безпеки пацієнтів та сприяє довірі партнерів.

culture3.jpg
Відкрита інформація щодо продукції

Ми прагнемо прозорості стосовно нашої продукції та публічно надаємо будь-яку інформацію, яка запитується органами охорони здоров’я, в повній відповідності з міжнародними законами, національними та місцевими нормами і правилами. Результати наших клінічних випробувань опубліковані та доступні в Інтернеті в відповідності з діючими правилами. Будь які запити або питання спеціалістів охорони здоров’я що до діяльності організації, стосовно попиту та збуту, підготовці кадрів, а також щодо наших наукових та медичних спільнот, базуються на повністю прозорій, достовірній та об’єктивній інформації. У всіх країнах просування нашої продукції на ринку, через взаємодію з професіоналами, або шляхом рекламних матеріалів, суворо обмежено умовами застосування, зазначеними в стислому резюме характеристик продукції (Інструкції по медичному застосуванню), затвердженому компетентним органом.

Прозорість у відношеннях зі співробітниками охорони здоров’я, медичними закладами та асоціаціями пацієнтів

Ми слідкуємо за тим, щоб наші відносини зі співробітниками охорони здоров’я, організаціями охорони здоров’я та асоціаціями пацієнтів були справедливими і виправданими згідно законних потреб. Таким чином, ми зобов’язуємось повідомляти інформацію щодо відносин з цими партнерами, у відповідності з міжнародними та національними правилами.

culture4.jpg
Відкритість фінансової інформації

Ми зобов’язуємось швидко надавати точні та достовірні рахунки, які будуть оприлюднені. Йдеться, зокрема, о фінансових рахунках, річних звітах та аналогічних документах, а також іншій інформації, опублікованої на будь яких носіях (включаючи прес-релізи, прес-конференції, аналітичні звіти, презентації, тощо).

Відданість охороні здоров’я

Головною ідеєю та метою існування компанії Іпсен є покращення якості життя пацієнтів. Знаходження нових рішень для цільової терапії захворювань, які викликають втрату працездатності, є метою нашої діяльності. Збільшення тривалості життя, полегшення болю та принесення користі суспільству є нескінченним джерелом нашого натхнення. Крім того, ми повинні забезпечити промислову безпеку та здоров’я нашим співробітникам та в цілому охорону нашого оточуючого середовища.

Здоров’я пацієнтів

Саме тому, що ми зобов’язуємося виробляти продукцію найвищої якості, ми дотримуємося найвищих стандартів на всіх етапах життєвого циклу нашої продукції, зокрема:

culture5.jpg
 • Належна практика фармаконагляду;
 • Належна виробнича практика;
 • Належна дистриб’юторська практика;
 • Належна клінічна практика;
 • Належна лабораторна практика, тощо;
Чесність

В компанії Іпсен ми впевненні, що політика чесності є головною для підтримки ефективності нашої праці та довіри наших партнерів.

Відповідність пропонованим вимогам

Компанія Іпсен притримується всіх законів, правил та галузевих кодексів, що регулюють її діяльність. Співробітники повинні слідувати принципам та дотримуватися процедур, визначених Іпсен, що можуть бути застосовані до їх діяльності та займаної посади.

culture6.jpg
Говорити відверто

Ми пропонуємо декілька варіантів для рішення питань стосовно етики. Кожен може звернутись:

 • Безпосередньо до свого керівника
 • У відділ кадрового забезпечення
 • У відділ норм поведінки

контакти

ФОРМА ЗВОРОТНЬОГО ЗВ'ЯЗКУ
зворотній ЗВ'ЯЗОК